Τελευταία Νέα :

20 Ιουνίου 2010

18 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε την προκήρυξη  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 δεκαοκτώ (18) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, εννέα (9) στο εξωτερικό και εννέα (9) στο εσωτερικό για διπλωματούχους Ε.Μ.Π. Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες ανά Σχολή.

Το ετήσιο ύψος τω υποτροφιών ορίζεται στο ποσό των 5.500 δολαρίων ΗΠΑ για το εσωτερικό και 11.000 δολαρίων ΗΠΑ για το εξωτερικό.
Οι υποψήφιοι πρέπει : 
-Να μην υπερβαίνουν το 27ο έτος της ηλικίας τους.
-Να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Μ.Π. ή σε αντίστοιχες Σχολές στο εξωτερικό.
-Να μην διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα.
-Να μην επιχορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλες πηγές.
-Ο βαθμός του διπλώματος τους πρέπει να είναι 7,5-10.
- Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
Τρόπος επιλογής υποτρόφων :


Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο μέρους ή όλου των κυρίων κατευθύνσεων της Σχολής για την οποία ενδιαφέρονται.
Για την έκδοση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής :
1. Σταθμισμένος βαθμός πτυχίου με βάση τα οικονομικά δεδομένα 40%
2. Γραπτή εξέταση 40%
3. Συνέντευξη 20%


Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Αίτηση.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος.
4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή.
5. Βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές από τα ΑΕΙ εξωτερικού ή του Ε.Μ.Π για τους υποψηφίους εσωτερικού.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας οικον. έτους 2009.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι
12 Ιουλίου 2010


Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 19 Ιουλίου 2010

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου και στον ιστότοπο του Ε.Μ.Π  στις 18 Ιουνίου 2010
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 17564, τηλ : 210-9469600
diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.