Τελευταία Νέα :

5 Ιουλίου 2010

Προκήρυξη για 240 θέσεις εποχικού προσωπικού στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικού αριθμού διακοσίων σαράντα 240 Δ.Ε. Διανομέων, ανακοίνωσαν οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, για τα Κέντρα της εταιρίας που εδρεύουν ανά την επικράτεια. Οι θέσεις ανά κέντρο έχουν ως εξής: 
- Κέντρα Αττικής, Αθήνα (168)
- Κέντρα Θεσ/κης, Θεσσαλονίκη (25)
- Κέντρο Πάτρας, Πάτρα (15)
- Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης (3)
- Κέντρο Λάρισας, Λάρισα (4)
- Κέντρο Βόλου, Βόλος (6)
- Κέντρο Χαλκίδας, Χαλκίδα (3)
- Κέντρο Κοζάνης, Κοζάνη (1)
- Κέντρο Ρόδου, Ρόδος (3)
- Κέντρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (5)
- Κέντρο Τρίπολης, Τρίπολη (1)
- Κέντρο Χανίων, Χανιά (6) 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, ανά κωδικό θέσης, με βάση το βαθμό εντοπιότητας. Απαιτούνται: 
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της εταιρίας, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Γούναρη 40 - 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6073000, από 07/07/2010 μέχρι 16/07/2010. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τίθεται μέχρι τις 16/07/2010.
diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.