Τελευταία Νέα :

29 Ιουλίου 2010

Προσλήψεις στα ΚΕΠ της Νομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα τέσσερα (34) άτομα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου "Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών" ανακοίνωσε η Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. Οι θέσεις ανά ειδικότητα και ανά Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έχουν ως εξής:

  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθήνας (ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ) ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 2
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθήνας (ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ) ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 12
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθήνας (ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 9
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθήνας (ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΕΩΣ) ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθήνας (ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΕΩΣ) ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθήνας (ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΕΩΣ) ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 8
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθήνας (ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ταχυδρομική Θυρίδα: Τ.Θ.16060, Τ.Κ.11503. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6981397, 210-6919321 (κα Καμπέρη Ελένη, κα Μπελντέκη Παναγιώτας). Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 29/07/2010 έως και την Δευτέρα 9/08/2010.
diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.