Τελευταία Νέα :

19 Οκτωβρίου 2010

Αριθμός σταυρών προτίμησης κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Α. Για δημοτικό συμβούλιο
Για Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, δηλαδή σε όσους δεν επήλθε καμία μεταβολή με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/ 2010 και ανεξαρτήτως πληθυσμού, ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.
Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή σε όσους συνενώθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3852/ 2010 και σε όσους είναι άνω των 100.000 κατοίκων που διαιρούνται σε δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) ο εκλογέας μπορεί να θέσει:
1.α. Έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια, εκλέγει μέχρι τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους
ή
β. Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια εκλέγει περισσότερους από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους
ή/και
2. Έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών του δήμου.
Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 46494/ 13.8.2010 (Β’ 1294) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Επομένως,

Δήμος
Ανώτατος αριθμός σταυρών προτίμησης
Με ενιαία εκλογική
περιφέρεια


Μέχρι τρεις (3)


Με περισσότερες
εκλογικές περιφέρειες
Εκλογική περιφέρεια
όπου εκλέγεται ένας
δημοτικός σύμβουλος
Μέχρι έναν (1)

Μέχρι έναν (1)
σταυρό στους
υποψηφίους
δημοτικούς
συμβούλους
όλων των
άλλων
εκλογικών
περιφερειών

Εκλογική περιφέρεια
όπου εκλέγονται δύο
δημοτικοί σύμβουλοι

Εκλογική περιφέρεια
όπου εκλέγονται τρεις
δημοτικοί σύμβουλοι

Εκλογική περιφέρεια
όπου εκλέγονται
περισσότεροι δημοτικοί
σύμβουλοι
Μέχρι τρεις (3)


Β. Για Συμβούλιο Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας
Ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.


Ανώτατος αριθμός σταυρών προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα
Μέχρι δύο (2)
Τοπική Κοινότητα
Μέχρι έναν (1)
Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Για την εκλογή των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής τους περιφέρειας, ο εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ως εξής:

  
Αριθμός εδρών εκλογικής
περιφέρειας
Αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών
προτίμησης
1-3
1
4-7
2
8-12
3
12-
4

ermis 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.