Τελευταία Νέα :

1 Δεκεμβρίου 2010

Προσλήψεις 200 ατόμων για την προετοιμασία και τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών

Σε προσλήψεις συνολικά διακοσίων (200) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την προετοιμασία και τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών ετών 2010-2011, θα προχωρήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι θέσεις αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία και στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι ειδικότητες που θα καλύψουν τις θέσεις αφορούν ...... ΠΕ Στατιστικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ειδ. Στατιστικών), ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ειδ. Στατιστικών), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Βιβλιοδεσίας), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Εκτυπωτών Offset), ΥΕ Εργατών και ΥΕ Επιμελητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στην ακόλουθη διεύθυνση: Πειραιώς 46 & Επονιτών, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσόντα και τα δικαιολογητικά στα τηλ. επικοινωνίας: 2131353071, 2131353161, 2131353069 καθώς και στην ιστοσελίδα www.statistics.gr.


diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.