Τελευταία Νέα :

17 Ιουνίου 2011

Προσλήψεις 100 ατόμων στην εταιρεία «ΗΔΙΚΑ A.E.»

Συνολικά εκατό (100) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων θα προσλάβει η εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης «ΗΔΙΚΑ A.E.». Οι προσλήψεις θα γίνουν, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες). Ο αριθμός των ατόμων ανά ειδικότητα είναι:

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ– ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ S/W 25
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/W 3
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ S/W 15
 • TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ H/W 5
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 10
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 10
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΣΤ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ) 2
 • ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ 3
 • ΤΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 1

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) €, και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της εταιρείας ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στον Κ.Α. 212/600002.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία «ΗΔΙΚΑ A.E.», η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στο Τμήμα Διοικητικού τηλ. 210-9282201.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.